LU1A7968
LU1A7951
shutterstock_377473174

Cupcake and Muffin Mix

แป้ง Japanese Muffin and Cupcake

ทำคัพเค้กหรือมัฟฟิ่นเนื้อฉ่ำได้ง่ายๆ และรวดเร็วด้วยแป้งตัวนี้

สามารถเพิ่มกลิ่น สี ผลไม้หรือชอคโกแลตได้

ให้คุณทำเมนูได้หลายเมนูจากการผสมแป้งตัวเดียว

ขนาด 1 ..ต่อถุง 10 ถุงต่อลัง